check_image

Sari Somppi till riksdagen - eduskuntaan

Mitt namn är Sari Somppi och jag ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet 2019. Jag vill jobba för ett tryggt samhälle. Du har rätt att känna dig trygg, oberoende vem du är. För att skapa ett tryggt samhälle måste vi se till att medborgarnas rättskydd är fungerande och att alla har rätt till en jämlik och rättvis hälsovård samt ett gott åldrande. Samtidigt kan vi göra samhället tryggare genom att förebygga marginalisering i ett tidigt skede och planera den fysiska miljön på ett sätt som ökar tryggheten och säkerheten. Ett tryggt samhälle är ett välmående samhälle.

Välkommen att läsa mer om mig och min politik på denhär sidan!

PLOCK UR UPPDRAG 

 • Stadsfullmäktigeledamot för SFP i Vasa
 • Medlem i Vasas Byggnads- och miljönämnd
 • Medlem i Delegationen för Österbottens polisinrättning
 • Styrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet

ERFARENHET

 • Kriminolog – Malmö Universitet
 • Utvecklingspsykolog – Åbo Akademi
 • Psykolog – studerar vid Umeå Universitet
 • Jobbat som fängelsepsykolog vid Vasa fängelse
 • Regionchef för västra Finlands brottsofferjour de senaste 3,5 åren
 • Vakt vid Häktet Huddinge i Sverige
 • Vårdare inom äldreomsorgen i 7 år
 • Finlandsrepresentant för kriminalvårdsutvecklingen i Albanien 
 • Finlandsrepresentant i EU-projektet för utvecklingen av Egyptens rehabiliteringsprogram för återfallsförbrytare
 Minä olen Sari Somppi, ja minä haluan tehdä töitä turvallisen yhteiskunnan puolesta. Turvallisuuden tunne on meille kaikille oikeus riippumatta siitä, keitä me olemme. Luodaksemme turvallisen yhteiskunnan meidän on taattava toimiva oikeusturva ja varmistaa, että ihmisillä on mahdollisuus tasavertaiseen ja reiluun terveydenhoitoon sekä hyvään vanhenemiseen. Samalla voimme tehdä yhteiskunnasta turvallisemman estämällä syrjäytymistä hyvissä ajoin ja rakentamalla yhteiskuntaamme fyysisesti niin, että se on turvallinen asuinpaikka sen asukkaille.

Tervetuloa lukemaan enemmän minusta ja politiikastani tältä sivulta!

TEHTÄVÄT 

 • Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen, RKP
 • Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen
 • Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsen
 • Hallituksen jäsen, Svenska kvinnoförbundet


KOKEMUS

 • Krimonologi – Malmön Yiopisto
 • Kehityspsykolgi – Åbo Akademi
 • Psykologi – opiskelee Uumajassa
 • Työskennellyt vankilapsykologina Vaasan vankilassa
 • Aluejohtaja länsi-Suomen rikosuhripäivystyksessä viimeiset 3,5 vuotta
 • Vankilavartijana Häktet Huddingessa, Ruotsissa
 • Hoitaja vanhushuollossa 7 vuoden aikana
 • Suomen edustajana Albanian rikollis-/vankeushoidon kehitysprojektissa 
 • Suomen edustajana EU hankkeessa Egyptin rikoksenuusijoiden kuntoutumisohjelman kehityksessä

 

Visa fler inlägg / Näytä lisää