Tutustu Sariin

Vem är Sari?

Mitt namn är Sari Somppi och jag är född och uppvuxen i Vasa. Jag tycker om utmaningar och känner oftast iver över att få påbörja nya projekt. Vänner skulle beskriva mej som social, glad och humoristisk. Jag njuter av min sommarstuga i Vörå, där jag myser och mår bra av naturen. Vörå och jag har ett speciellt band till varandra, eftersom den gamla stugan funnits vid min sida hela livet.

Jag har älskat att studera och har därmed flera utbildningar, hela tre magistrar. Jag har läst till pol. mag i utvecklingspsykologi vid Åbo akademi och till kriminolog studerade jag vid Malmö Universitet.  År 2019 blev jag färdig psykolog vid Umeå Universitet. Dessa utbildningar har jag haft stor nytta av i såväl arbetslivet som i politiken.

Jag har arbetat som psykologisk handledare vid Vasa fängelse. Under tiden jag arbetade vid brottspåföljdsmyndigheten fick jag även delta i intressanta EU projekt och konferenser runt om i världen bland annat i Egypten, Albanien och London. Mitt bidrag var att jag föreläste om hur vi rehabiliterar kriminella män i Finland.

Idag arbetar jag som regionchef vid Västra Finlands brottsofferjour. Jag arbetar med brottsoffer, deras anhöriga samt vittnen. På brottsofferjouren ger vi stöd och råd till klienter genom hela brottsprocessen. Genom arbetet vid brottsofferjouren är jag även medlem i Röda Korsets operativa ledningsgrupp i västra Finland.

Jag är fullmäktigeledamot i Vasa och sitter med i bland annat Byggnads- och miljönämnden, delegationen för Österbottens polisinrättning samt styrelsemedlem i Pikipruukki. Jag är vice ordförande vid svenska kvinnoförbundet i Finland vilket ger mej möjlighet att påverka i jämställdhetsfrågor.

Det roliga jag gjort på fritiden är att jag tagit flygcertifikat. Nu är det bara flygtimmar kvar.

Här på min hemsida kan du närmare läsa om mina tankar samt ta del av mina insändare och artiklar. Varmt välkommen.

Kuka on Sari Somppi?

Minun nimeni on Sari Somppi ja olen syntynyt ja varttunut Vaasassa. Tykkään erilaisista haasteista ja tunnen usein innostusta, kun aloitan uusia projekteja. Uskon, että ystäväni kuvailisi minua sosiaalisena, iloisena sekä huumorintajuisena. Nautin mökkeilystä paljon avopuolisoni kanssa. Vöyrin mökkiä lämmitämme perinteisin menetelmin puilla nauttien luonnosta ja yhdessä tekemisestä. Minulla ja Vöyrillä on erityisen läheinen side koska mökki on ollut olemassa koko elämäni ajan tärkeänä paikkana perheelleni.

Olen rakastanut opiskelua ja siitä syystä minulla on monta tutkintoa, yhteensä kolme kappaletta. Olen pol. mag kehityspsykologiassa ja opiskellut Åbo akatemiassa. Lisäksi olen opiskellut kriminologiksi Malmön yliopistolla sekä psykologiksi Uumajan yliopistolla. Tilaisuuksissa pidin luentoja siitä, miten ja minkälaisilla metodeilla kuntoutetaan rikollisia Suomessa.

Olen työskennellyt Vaasan vankilassa psykologian ohjaajana. Rikosseuraamusalalla osallistuin moneen kiinnostavaan EU-projektiin sekä konferensseihin mm Albaniassa, Egyptissä sekä Lontoossa.  Tänään työskentelen Rikosuhripäivystyksen aluejohtajana ja johdan Länsi-Suomen aluetta, joka ulottuu mm. Kokkolan, Seinäjoen ja Maarianhaminan alueille. Työskentelen rikosten uhrien, heidän läheisensä sekä rikosprosessissa todistajien parissa. RIKUssa annetaan tukea ja neuvoa koko rikosprosessin aikana. Olen myös Suomen punaisen ristin Länsi-Suomen piirin toiminnallisessa johtoryhmässä jäsen.

Olen Vaasan kaupunginvaltuutettu, johon nousin ensimmäisen kerran 2017 kuntavaaleissa. Toimin jäsenenä Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnassa, Pohjanmaan poliisin neuvottelukunnassa sekä suuren asuntoyhtiö Pikipruukin hallituksessa. Poliittisista tehtävistäni merkittävin tällä hetkellä on Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen naisjärjestössä varapuheenjohtajan pesti.  Tämä antaa minulle erinomaisen mahdollisuuden ja näkemyksen rakentaa läpileikkaavasti tasavertaisen yhteiskunnan.

Hauska ja kiinnostava juttu mitä olen viime aikoina tehnyt: Vaasan lentokerhossa olen parhaillaan opiskelemassa lentolupakirjaa, eli minusta tulee myös lentäjä!

Kotisivullani pystyt syvemmin lukea minun ajatuksiani sekä kirjoituksia. Lämpimästi tervetuloa sivuilleni!

Jag vill arbeta för ett jämställt, människonära och tryggt Österbotten – Haluan työskennellä tasa-arvoisen, ihmisläheisen ja turvallisen Pohjanmaan puolesta

1. Jag vill även se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där jag ser stora utmaningar speciellt bland unga idag / Mielenterveyspalveluiden kehittäminen tarvitsee merkittävästi lisää resursseja Pohjanmaalla. Tässä asiassa meillä on iso haaste varsinkin, kun keskustelemme nuorten psyykkisestä voinnista.

2. I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, varav en majoritet är kvinnor / Uudella hyvinvoitialueella on tärkeätä turvata hyvät työolosuhteet kaikille, jotka työskentelevät sotealalla.

3. Satsningar och stöd för barnfamiljer är den bästa socialpolitiken och därmed ett viktigt förebyggande arbete för de som är mest utsatta i samhället / Meidän tulee tukea lapsiperheitä, tämä on paras ennaltaehkäisevä työ heille jotka ovat heikoimassa asemaassa yhteiskunnassa
4. Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo hur de själva väljer att bo samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid / Meidän on myös turvattava terveyspalveluita vanhuksille, joten he pystyvät itse päättää omasta asumismuodosta samalla kun heille tarjotaan laadukkaita palveluita oikeaan aikaan.

Sari Somppi
  • Kriminolog, magister i psykologi, pol.mag i utvecklingspsykologi / Aluejohtaja, kriminologi, psykologian maisteri
  • Vice ordförande kvinnoförbundet / Varapuheenjohtaja, Suomen RKP- naiset
  • Byggnads- och miljönämnden / Kaupunginhallituksen jäsen, Vaasa
  • Delegationen för Österbottens polisinrättning / Neuvottelukunnan jäsen, Pohjanmaan poliisi
  • Styrelsemedlem i Pikipruukki / Hallituksen jäsen, Pikipruukki
  • Stadsfullmäktigeledamot / Kaupunginvaltuutettu, Vaasa