SARI SOMPPI TILL RIKSDAGEN
EDUSKUNTAAN

Jag kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Vasa valkrets. Det gör jag för att jag har energin, intresset och förmågan att bidra till att bygga ett bättre samhälle, ett samhälle som ger möjligheter åt alla. Vi lever i svåra tider och speciellt då behövs handlingskraft och vilja att jobba framåt för en bättre framtid. 

Det här arbetet görs inte ensam, men tillsammans kan vi göra skillnad. Det behövs en mångfald bland beslutsfattarna i riksdagen för att se behoven bland våra medmänniskor, och inte minst behövs det fler kvinnor. Jag tror på ett samhälle där invånarna kan känna sig trygga, där samhällsservicen fungerar och där vi har en studieplats, ett arbete eller en annan värdefull sysselsättning i vardagen. Oberoende av om du är ung, mitt i livet eller senior ska alla ha rätt till ett innehållsrikt och värdigt liv. 
Känner du att det här är nåt du vill bidra till så ta gärna kontakt med mig och anslut dig till mitt kampanjteam. Tillsammans kan vi flytta berg och göra skillnad! Du är viktig!

 

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa koska minulla on energiaa, kiinnostusta ja kykyä rakentaa paremman yhteiskunnan, missä tasa-arvo, ihmisoikeus ja turvallisuus ovat tärkeitä aatteita.

Työtä ei tehdä yksin. Vain yhdessä voimme luoda paremman yhteiskunnan. Yhdessä voimme siirtää vuoria. Olet tärkeä!

Jag vill arbeta för ett jämställt, människonära och tryggt Finland – Haluan työskennellä tasa-arvoisen, ihmisläheisen ja turvallisen Suomen puolesta

1. Jag vill även se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där jag ser stora utmaningar speciellt bland unga idag / Mielenterveyspalveluiden kehittäminen tarvitsee merkittävästi lisää resursseja Suomessa. Tässä asiassa meillä on iso haaste varsinkin, kun keskustelemme nuorten psyykkisestä voinnista.

2. I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, varav en majoritet är kvinnor / Uudella hyvinvoitialueella on tärkeätä turvata hyvät työolosuhteet kaikille, jotka työskentelevät sotealalla.

3. Satsningar och stöd för barnfamiljer är den bästa socialpolitiken och därmed ett viktigt förebyggande arbete för de som är mest utsatta i samhället / Meidän tulee tukea lapsiperheitä, tämä on paras ennaltaehkäisevä työ heille jotka ovat heikoimassa asemaassa yhteiskunnassa
4. Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo hur de själva väljer att bo samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid / Meidän on myös turvattava terveyspalveluita vanhuksille, joten he pystyvät itse päättää omasta asumismuodosta samalla kun heille tarjotaan laadukkaita palveluita oikeaan aikaan.

Sari Somppi
 • Psykolog/psykologi
 • Kriminolog /kriminologi
 • Studerar Rättspsykologi /Opiskelen oikeuspsykologiaa 
 • Politices magister i utvecklingspsykologi / Valtiotieteiden maisterin tutkinto
 • Psykolog rättspsykiatrin/ Psykologi oikeuspsykologia
 • Stadsfullmäktigeledamot / Kaupunginvaltuutettu, Vaasa
 • Stadsstyrelsens medlem / Kaupungin hallituksen jäsen, Vaasa
 • Fullmäktigeledamot Österbottens välfärdsområde / Valtuuston jäsen Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Styrelsemedlem Österbottens välfärdsområde / Hallituksen jäsen Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Vice ordförande kvinnoförbundet / Varapuheenjohtaja, Suomen RKP- naiset
 • Ordförande i Pikipruukki /Puheenjohtaja As Oy Pikipruukki
 • Byggnads- och miljönämnden, stadsstyrelsens medlem / Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kaupunginhallituksen jäsen, Vaasa
 • Delegationen för Österbottens polisinrättning / Neuvottelukunnan jäsen, Pohjanmaan poliisi
 • Bildningsnämndens svenska sektion, Stadsstyrelsens medlem / Koulutuslautakunta ruotsinkielinen jaosto, kaupunginhallituksen jäsen.