Tutustu Sariin

Vem är Sari?

Jag är redo att leda välfärdsområdet och genom min gedigna utbildning och arbetserfarenhet vill jag vara din kandidat i detta val.


Jag vill vara med och bidra till att vården och tryggheten utvecklas och förbättras på alla sätt och att man inom vården alltid utgår från dina behov och din livssituation. Det är oerhört viktigt att alla ska kunna lita på att få en trygg vård var man än bor. Jag kandiderar därför i det kommande välfärdsområdesvalet som äger rum den 23 januari 2022. Jag har både utbildning och arbetserfarenhet inom vård och säkerhet för att vara din representant inom det nya välfärdsområdet.

 

Jag är utbildad till politices magister inom utvecklingspsykologi. Jag har läst till kriminolog vid Malmöuniversitet samt till psykolog vid Umeå universitet. Idag går jag även en specialutbildning i rättspsykologi vid Åbo akademi. Jag har en lång och gedigen arbetserfarenhet inom åldringsvården samt även själv varit närståendevårdare. Jag har arbetat som psykologisk handledare vid Vasa fängelse och idag arbetar jag som regiondirektör för västra Finlands brottsofferjour.

 

Inom politiken är jag andra periodens stadsfullmäktigeledamot samt med i stadsstyrelsen. Jag är Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande sedan år 2020.


Det nya välfärdsområdet kommer att besluta om frågor som berör alla invånares vardag, så som social- och hälsovården. Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet för att jag vill arbeta för att du snabbt ska få hjälp oberoende var du bor.

Kuka on Sari Somppi?

Olen valmis johtamaan Pohjanmaan uutta hyvinvointialuetta vahvalla osaamisellani ja kokemuksellani – arvostan sinun luottamistasi ja ääntäsi.


Minulla on erittäin laaja-alainen ja monipuolinen koulutus sekä vahva työkokemus terveyshuollosta sekä turvallisuudesta. Minulla on erinomaiset valmiudet johtaa hyvinvointialuetta erikoisosaamisellani ja haluan olla sinun äänesi ja edustajasi alueellamme.

Olen koulutukseltani hallintotieteiden maisteri, lisäksi olen valmistunut kriminologiksi Malmön yliopistossa sekä psykologiksi Uumajan yliopistossa. Tänään käyn myös oikeuspsykologian erikoiskoulutusta Åbo Akademiassa. Minulla on pitkä käytännön työkokemus vanhushuollosta ja olen itse toiminut omaishoitajana. Vaasan vankilassa olen tehnyt useiden vuosien ajan psykologin tehtäviä. Tänä päivänä johdan Rikosuhripäivystyksen Länsi-Suomen aluetta, johdettavaan alueeseen lukeutuu myös Ahvenanmaan alue.

 

Haluan olla mukana kehittämässä ja johtamassa Pohjanmaan monikielistä terveyshuoltoa ja turvallisuutta siten, että aina lähtökohtana päätöksenteossa ovat sinun tarpeesi ja elämäntilanteesi.

 

Kaikkien tulee voida luottaa siihen että, Pohjanmaalla saadaan turvallista hoitoa riippumatta siitä, asutko keskuskaupungissa vai hyvinvointialueemme haja-asutusalueella. Jokaiselle tulee taata nopea ja laadukas hoitoonpääsy riippumatta siitä missä asut.
Uusi Pohjanmaan hyvinvointialue tulee päättävän asioista, jotka koskevat meidän jokapäivästä elämäämme ja tärkeitä palveluitamme. Alueen tehtäviin lukeutuvat itselleni erityisen tärkeät sosiaali- ja terveyshuolto sekä pelastustoimi. Olen ehdolla, koska haluan sinun pystyvän luottamaan terveyshuoltoon ja saavan hyvää hoitoa riippumatta missä sinä asut.

 

Olen valmis johtamaan hyvinvointialueemme poliittista työtä ja koen, että osaamiseni avulla minulla on paljon annettavaa Pohjanmaalle tässä työssä.

Jag vill arbeta för ett jämställt, människonära och tryggt Österbotten – Haluan työskennellä tasa-arvoisen, ihmisläheisen ja turvallisen Pohjanmaan puolesta

1. Jag vill även se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där jag ser stora utmaningar speciellt bland unga idag / Mielenterveyspalveluiden kehittäminen tarvitsee merkittävästi lisää resursseja Pohjanmaalla. Tässä asiassa meillä on iso haaste varsinkin, kun keskustelemme nuorten psyykkisestä voinnista.

2. I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, varav en majoritet är kvinnor / Uudella hyvinvoitialueella on tärkeätä turvata hyvät työolosuhteet kaikille, jotka työskentelevät sotealalla.

3. Satsningar och stöd för barnfamiljer är den bästa socialpolitiken och därmed ett viktigt förebyggande arbete för de som är mest utsatta i samhället / Meidän tulee tukea lapsiperheitä, tämä on paras ennaltaehkäisevä työ heille jotka ovat heikoimassa asemaassa yhteiskunnassa
4. Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo hur de själva väljer att bo samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid / Meidän on myös turvattava terveyspalveluita vanhuksille, joten he pystyvät itse päättää omasta asumismuodosta samalla kun heille tarjotaan laadukkaita palveluita oikeaan aikaan.

Sari Somppi
 • Kriminolog /kriminologi
 • Magister i psykologi /Psykologian maisteri
 • Politices magister i utvecklingspsykologi / Valtiotieteiden maisterin tutkinto
 • Regiondirektör /Aluejohtaja
 • Stadsfullmäktigeledamot / Kaupunginvaltuutettu, Vaasa
 • Stadsstyrelsens medlem / Kaupungin hallituksen jäsen, Vaasa
 • Fullmäktigeledamot Österbottens välfärdsområde / Valtuuston jäsen Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Styrelsemedlem Österbottens välfärdsområde / Hallituksen jäsen Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Vice ordförande kvinnoförbundet / Varapuheenjohtaja, Suomen RKP- naiset
 • Styrelsemedlem i Pikipruukki / Hallituksen jäsen, Pikipruukki
 • Byggnads- och miljönämnden, stadsstyrelsens medlem / Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kaupunginhallituksen jäsen, Vaasa
 • Delegationen för Österbottens polisinrättning / Neuvottelukunnan jäsen, Pohjanmaan poliisi
 • Bildningsnämndens svenska sektion, Stadsstyrelsens medlem / Koulutuslautakunta ruotsinkielinen jaosto, kaupunginhallituksen jäsen.