SARI SOMPPI

CV

Sari 4

Jag tycker om utmaningar och känner oftast iver över att få påbörja nya projekt.

Vänner skulle beskriva mej som social, glad och humoristisk.

 

Tykkään erilaisista haasteista ja tunnen usein innostusta, kun aloitan uusia projekteja.

Uskon, että ystäväni kuvailisi minua sosiaalisena, iloisena sekä huumorintajuisena.

Arbete / Työhistoria

Jag har arbetat som psykologisk handledare vid Vasa fängelse. Under tiden jag arbetade vid brottspåföljdsmyndigheten fick jag även delta i intressanta EU projekt och konferenser runt om i världen bland annat i Egypten, Albanien och London. Mitt bidrag var att jag föreläste om hur vi rehabiliterar kriminella män i Finland.

Idag arbetar jag som regionchef vid Västra Finlands brottsofferjour. Jag arbetar med brottsoffer, deras anhöriga samt vittnen. På brottsofferjouren ger vi stöd och råd till klienter genom hela brottsprocessen. Genom arbetet vid brottsofferjouren är jag även medlem i Röda Korsets operativa ledningsgrupp i västra Finland.

 

Olen työskennellyt Vaasan vankilassa psykologian ohjaajana. Rikosseuraamusalalla osallistuin moneen kiinnostavaan EU-projektiin sekä konferensseihin mm Albaniassa, Egyptissä sekä Lontoossa.  Tänään työskentelen Rikosuhripäivystyksen aluejohtajana ja johdan Länsi-Suomen aluetta, joka ulottuu mm. Kokkolan, Seinäjoen ja Maarianhaminan alueille. Työskentelen rikosten uhrien, heidän läheisensä sekä rikosprosessissa todistajien parissa. RIKUssa annetaan tukea ja neuvoa koko rikosprosessin aikana.

Olen myös Suomen punaisen ristin Länsi-Suomen piirin toiminnallisessa johtoryhmässä jäsen.

Förtroendeuppdrag / Luottamushenkilöhistoria

Fullmäktigeledamot perioden 2017-2021

Byggnads- och miljönämnden Styrelsemedlem i Pikipruukki

Styrelsemedlem Österbottens välfärdsområde

Delegationen för Österbottens polisinrättning

Vice ordförande kvinnoförbundet

 

Valtuuston jäsen, Vaasa 2017-2021
Rakennus ja ympäristölautakunta Vaasa
Hallituksen jäsen Pikipruukki

Hallituksen jäsen Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan poliisin neuvottelukunta
Varapuheenjohtaja, Suomen RKP- naiset

Utbildning / Koulutus

Jag har älskat att studera och har därmed flera utbildningar, hela tre magistrar. Jag har läst till pol. mag i utvecklingspsykologi vid Åbo akademi och till kriminolog studerade jag vid Malmö Universitet.  År 2019 blev jag färdig psykolog vid Umeå Universitet. Dessa utbildningar har jag haft stor nytta av i såväl arbetslivet som i politiken.

 

Olen rakastanut opiskelua ja siitä syystä minulla on monta tutkintoa, yhteensä kolme kappaletta. Olen hallintotieteiden maisteri ja opiskellut Åbo akatemiassa. Lisäksi olen opiskellut kriminologiksi Malmön yliopistolla sekä psykologiksi Uumajan yliopistolla. Laaja alaisen koulutukseni ansiosta minulla on erinomaiset valmiudet ja osaaminen työssäni

Utbildning/Koulutus
Pol. mag utvecklingspsykologi 2010 / 
Pol. mag kehityspsykologia 2010
Åbo Akademi, Finland
Åbo Akademi, Suomi
 
Kriminologi magister 2014 /
Kriminologian maisteri 2014
Malmö högskola, Sverige
Malmö högskola, Ruotsi
 
Psykologi magister 2020 / 
Psykologian maisteri opinnot 2020
Umeå Universitet, Sverige
Umeå Universitet, Ruotsi
 
Politices magister i utvecklingspsykologi /
Valtiotieteiden maisterin tutkinto
Språk / Kielitaidot
Svenska och Finska / Suomi ja ruotsi (Äidinkielet)
Engelska / Englanti
Böcker / Kirjat
Handbok för brottsoffer / Rikoksen uhrin käsikirja
Vetenskapliga publikationer / Tieteellinen julkaisu
Schober, G., Björkqvist, K., Somppi, S (2009). Identifying a new subscale of aggression: sex differences in direct non-verbal aggression. Journal of aggression, conflict and peace research,1, 58–70.
Nuvarande befattning / Nykyinen toimenkuva
Regionchef Kriminolog, magister i psykologi, pol.mag i utvecklingspsykologi för västra Finlands Brottsofferjour 1.9.2015 – /
Aluejohtaja, kriminologi, psykologian maisteri Länsi-Suomen rikosuhripäivystys 1.9.2015 –
Politik / Politiikka
Stadsfullmäktigeledamot / Kaupunginvaltuutettu, Vaasa
 
Byggnads- och miljönämnden, stadsstyrelsens medlem / Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kaupunginhallituksen jäsen, Vaasa
 
Styrelsemedlem i Pikipruukki /
Hallituksen jäsen Pikipruukki
 
Styrelsemedlem Österbottens välfärdsområde /
Hallituksen jäsen Pohjanmaan hyvinvointialue
 
Delegationen för Österbottens polisinrättning / Neuvottelukunnan jäsen, Pohjanmaan poliisi
 
Vice ordförande kvinnoförbundet /
Varapuheenjohtaja, Suomen RKP- naiset
 

Bildningsnämndens svenska sektion, Stadsstyrelsens medlem / Koulutuslautakunta ruotsinkielinen jaosto, kaupunginhallituksen jäsen.

Konferenser / Luennot / Esitelmät
EU- projekt / EU- projekti
Workshop on prison mental health services
Kesäkuu, 2013, Tirana, Albania.
 
Tanta annual medical conference
Multidisciplinary offender rehabilitation / Moniammatilinen kuntoutus rikoksentekijöille
Huhtikuu, 2014, Tanta, Egypti.
 
Storytell Podijaksot 2020
Uhrin ääni. åtta avsnitt tillsammans med Kari Kanala
”Uhrin ääni” kahdeksan jaksoa yhdessä Kari Kanalan kanssa
Frivilligarbete / Vapaaehtoistyö
  • Medverkat i Röda Korset frivilligverksamhet som sakkunnig inom psykologi och kriser / Opiskeluaikana mukana Suomen Punaisen Ristin vapaaehtois-toiminnassa, toimien psykologian ja kriisityön asiantuntijana.

  • Röda Korsets hjälporganisation vid skolskjutningarna i Kauhajoki år 2008. Defrifing arbete. / Punaisen ristin apuorganisaatiossa Kauhajoen kouluapumis-tapauksessa vuonna 2008. Työtehtäviini kuului enimmäkseen debriefing.