Det har varit en glädje att notera att österbottningarnai högre grad börjat använda motions- och friluftsleder. Till exempel i Vasa har de två motionstrapporna på Öjberget och i Gerby, som vi investerat i under pågående fullmäktigeperiod, har varit verkliga precisionsinsatser som...