Vargen i Österbotten 2023.Under pågående riksdagsvalskampanj dyker återigen vargens närvaro i Österbotten upp. Under de senaste dagarna har man i dagspressen kunnat läsa om närgågna vargar i t.ex. Rangsby i Närpes. Iakttagelser av vargflockar på tre till sex vargar har...

Vi kan inte blunda för problematiken gällande utmattning – det är dags att agera nu.Diskussionen om psykisk ohälsa diskuteras som aldrig förr, men händer någon förändring Sjukskrivningarna på arbetsmarknaden ökar, stressen i samhället ökar och vårdköerna blir allt längre. Världsläget...

Fundera en stund, vad betyder trygghet för dig? När vi ställer denna fråga kommer vi att få lika många svar som det finns människor. För mig betyder trygghet att vi får känna oss trygga i vår vardag inom alla områden. För...

Bristen på sjukvårdspersonal är inget nytt i Finland. Inom äldreomsorgen är personalbristen mycket stor. Rekryteringen av vikarier är ett konstant bekymmer. Personalen som jobbar blir uttröttad när personaldimensioneringen ofta inte är tillräcklig. I Österbottens välfärdsområde är personalbristen ett faktum. Åldringsvården har...