Social- och hälsovården Sosiaali- ja terveydenhuolto

Under nästa riksdagsperiod är det viktigt att vi tar ställning till vårdarnas välmående. De är samhällets grund. Utan vårdare klarar vi oss inte, därför är det viktigt att vi tar vårdarnas välmående på största allvar.

Om vi inte ändrar på vårdarnas situation i samhället kommer vi snart inte att ha några vårdare kvar. Vi måste erbjuda bättre lön, mer personal och bättre arbetsförhållanden. Personalbristen inom vården är det största hotet mon klient- och patientsäkerheten.

 
Vi har en skyldighet att värna om vårdarna och deras välmående. Våra liv är i deras händer, därför ska vi tacka och hjälpa vårdarna på bästa möjliga sätt.
 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Seuraavan eduskuntakauden aikana tulee olemaan tärkeää, että huolehdimme hoitajien työhyvinvoinnista. Ilman hoitajia emme pärjää.
 
Meidän on tarjottava hoitajille selkeästi parempi palkka, enemmän henkilöresursseja ja parempia työoloja. Isoin riski asiakas- ja potilasturvallisuuden heikentymiseen on henkilökunnan puute.
 
Jos emme muuta hoitajien tilannetta yhteiskunnassa, meillä ei pian ole enää riittävästi hoitajia