Äldreomsorgen Vanhustenhoito

Bristen på sjukvårdspersonal är inget nytt i Finland. Inom äldreomsorgen är personalbristen mycket stor. Rekryteringen av vikarier är ett konstant bekymmer. Personalen som jobbar blir uttröttad när personaldimensioneringen ofta inte är tillräcklig. I Österbottens välfärdsområde är personalbristen ett faktum.

 

Åldringsvården har aktivt debatterats i media och trots den stora uppmärksamheten har ingen förändring skett. Vårdarbristen kan i värsta fall påverka patientsäkerheten. Vi behöver värna om både vårdare och patienter. Om vårdarna inte mår bra och kan arbeta under goda arbetsförhållanden kan de heller inte ge god vård. Vården inom äldreomsorgen är så mycket mer än enbart klinisk. Jag har själv jobbat inom åldringsvården i 7 år. Det var ett intressant och givande men också utmanande jobb.

 

Seniorerna i vårt samhälle har rätt att känna sig sedda och hörda. De har också rätt till en värdefull vardag och att själv få påverka hur de lever sina liv. Vi kan inte leva i ett Finland där seniorer inte längre ses som människor, utan enbart som siffror när man räknar ut personaldimensioneringen. Seniorerna behöver få prata om sina tankar och känslor samt uttrycka sina önskemål om vården. Alla är unika och kan inte behandlas efter en given mall. De äldre har också behov av socialt umgänge och att känna sig sedda och trygga både i sina egna hem och på äldreboenden. Ensamhet leder lätt till ångest, depression och påskyndar utvecklingen av minnessjukdomar. Vi får inte glömma att dessa människor har byggt upp vårt samhälle. De flesta av dem har också upplevt ett krig. Vi är skyldiga dem en värdig ålderdom.

 

Vi behöver också ta hand om dem som vårdar våra äldre. Personalbrist, långa skift och god åldringsvård är en kombination som inte går ihop. Vi behöver öppna diskussionen om vården och vilka värdegrunder vi vill ha. Det är där allt börjar. Vi måste på sikt höja lönerna och se över vårdarnas arbetsuppgifter för att göra vårdyrken mer attraktiv 

Vanhustenhoito

Pula terveydenhuollon ammattilaisista ei ole Suomessa mikään uusi asia. Vanhustenhoidossa on valtava pula henkilökunnasta. Sijaisten rekrytointi on jatkuva huolenaihe. Työtä tekevä henkilöstö väsyy, kun henkilöstön mitoitus ei useinkaan riitä. Pohjanmaan hyvinvointialueella henkilöstöpula on tosiasia.

 

Vanhustenhoidosta on keskusteltu aktiivisesti mediassa, eikä suuresta huomiosta huolimatta muutosta ole tapahtunut. Pahimmassa tapauksessa hoitajapula voi vaikuttaa potilasturvallisuuteen. Meidän on suojeltava sekä hoitajia että potilaita. Jos hoitajat eivät voi hyvin ja voivat työskennellä hyvissä työoloissa, he eivät myöskään voi tarjota hyvää hoitoa. Vanhustenhoito on paljon muutakin kuin kliinistä. Itse olentyöskennellyt vanhustenhoidossa 7 vuotta. Se oli mielenkiintoinen ja palkitseva, mutta myös haastava työ.

 

Yhteiskuntamme senioreilla on oikeus tuntea itsensä nähdyksi ja kuulluksi. Heillä on myös oikeus arvokkaaseen arkeen ja oikeus vaikuttaa siihen, miten he elävät elämäänsä. Emme voi elää Suomessa, jossa senioreita ei enää nähdä ihmisinä, vaan vain lukuina henkilöstömitoitusta laskettaessa. Ikäihmisten pitää pystyä puhumaan ajatuksistaan ja tunteistaan ja ilmaisemaan huolenpitotoiveensa. Kaikki he ovat ainutlaatuisia, eikä heitä voida kohdella tietyn mallin mukaisesti. Vanhukset tarvitsevat myös sosiaalista kanssakäymistä ja tuntea olonsa nähdyksi ja turvalliseksi sekä omassa kodissaan että hoivakodeissa. Yksinäisyys johtaa helposti ahdistukseen, masennukseen ja nopeuttaa muistisairauksien kehittymistä. Emme saa unohtaa, että nämä ihmiset ovat rakentaneet yhteiskuntamme. Useimmat heistä ovat myös kokeneet sodan. Olemme heille arvokkaan vanhuuden velkaa.

 

Meidän on myös pidettävä huolta niistä, jotka huolehtivat vanhuksistamme. Henkilöstöpula, pitkät työvuorot ja hyvä vanhustenhoito ovat yhdistelmä, joka ei täsmää. Meidän on käynnistettävä keskustelu terveydenhuollosta ja siitä, minkälaisen arvopohjan haluamme. Siitä kaikki alkaa. Pitkällä aikavälillä meidän on nostettava palkkoja ja tarkistettava hoitajien tehtäviä, jotta hoitoalan ammateista tulisi houkuttelevampia.