Polisdelegationen i Österbotten Pohjanmaan poliisin neuvottelukunta

Jag har blivit vald till medlem av Österbottens polisdelegation. Som medlem kan jag lyfta viktiga samhällsteman som kriminalitet och trygghet. Som kriminolog och psykolog samt  min 10 åriga arbetserfarenhet  från fängelse, brottsofferjouren och rättspsykiatrin har jag mycket jag vill lyfta i mina talturer.  

 

På senaste möte diskuterades detta:

-Vi behöver öka polisens resurser

-Coronapandemin har även lett till sjukfrånvaro hos polisen.

-Vi behöver mera tvåspråkiga poliser till Österbotten.

-Polisen är orolig över ungas psykiska hälsa som syns i brottstatistiken där ungas brottslighet stigit med 134%. Pojkar har ett mera utagerande och aggressivt sätt medan flickors problematik syns i svartsjukedrama och ärekränkning på some samt snatteri. Här vill jag även kommentera att den psykiska ohälsan syns enligt forskning hos pojkar mera som utagerade beteenden och hos flickor som depression och ångestproblematik.

-Vi har en uppdatering inom sexualbrottslagen, nämligen samtyckeslagen. Sex utan samtycke är våldtäkt enligt lagen.

-Köerna har blivit mindre vid förnyandet av pass och personkort.

 

Minut on valittu pohjanmaan poliisin neuvottelukunnan jäseneksi. Jäsenenä pystyn hyvin nostamaan keskusteluun tärkeitä teemoja koskien rikollisuutta ja turvallisuutta. Kriminologina ja psykologina sekä 10 vuotta vankiloissa, rikosuhripäivystyksessä sekä oikeuspsykiatriassa työskennelleenä minulla on paljon asiantuntemusta mitä puheenvuoroissani myös nostan.

 

Viime kokouksessa keskustelimme seuraavista teemoista:

-Tarvitsemme Suomessa enemmän resursseja poliisin toimintaan.

-Korona-aika on johtanut poliisien lisääntyneisiin sairaslomiin.

-Tarvitsemme enemmän kaksikielisiä poliiseja Pohjanmaalle.

-Nuorten tilanne huolestuttaa poliisia. Psyykkinen vointi näkyy myös rikostilastoissa ja nuorten tekemät rikokset ovat nousseet 134%.

-Pojilla ongelmat kuten ongelmakäyttäytyminen / agressiivisuus korostuu, kun taas tytöillä korostuu mustasukkaisuusdraamat, kunnianloukkaukset somessa sekä näpistykset. Puheenvuorossani toin esiin  että tytöillä näkyy enemmän masennusta sekä ahdistusta ja pojilla enemmän ulossuuntautunutta ongelmakäyttäytymistä.

-Lupavalvonnan ruuhkat on ohi. Poliisi on pystynyt rekrytoimaan lisää henkilökuntaa lupapuolle.

-Suostumuslaki on astunut voimaan, joka on samalla seksuaalirikoslain uudistus. Seksi ilman suostumusta on rikoslain mukaan raiskaus nykyää