LÖNER OCH RÄTTIGHETER⁣ / PALKAT JA OIKEUDET⁣

:black_small_square:I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, av vilka en majoritet är kvinnor. Välfärdsområdena har ett ansvar för att verkställa en jämställd arbets- och lönepolitik för sina anställda. Detta skall vara samma lön för samma arbete⁣
⁣⁣
I dagsläget tjänar kommunalt anställda ingenjörer 14 000€ mera i året än kommunalt anställda sjukskötare. Social- och hälsovårdsbranschen är kvinnodominerad och teknikbranschen är mansdominerad. Utbildningarna är nästan lika långa för examen, båda utbildningarna kräver ett examensarbete och praktik under studietiden. Trots det är det en löneskillnad på 14 000€.⁣
⁣⁣
 Vi behöver förbättra förhållandena för vårdarna, annars kommer vi inte ha några vårdare kvar. Det är bara att se till förlossningskrisen i Sverige. Vi kan ta exempel och förebygga en sådan kris, men det kräver förändring nu. Jag vill vara med i den förändringen.⁣⁣
⁣⁣
Som arbetsgivare skall välfärdsområdena främja kombinationen av arbete och familjeliv.⁣⁣

:black_small_square: Uudella hyvinvointialueella on myös tärkeää taata turvalliset työolot terveydenhuollossa, jonka työntekijöistä suurin osa on naisia. Hyvinvointialueilla on velvollisuus toteuttaa työntekijöiden tasa-arvoista työ- ja palkkapolitiikkaa. Samasta työstä pitäisi olla sama palkka. ⁣⁣
 ⁣⁣
Tällä hetkellä kunnalliset insinöörit ansaitsevat 14 000€ vuodessa enemmän kuin kunnalliset sairaanhoitajat. Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen ja teknologiateollisuus on miesvsvaltainen. Koulutukset ovat melkein yhtä pitkiä ja molemmat koulutukset edellyttävät tutkintotyötä ja harjoittelua opiskeluaikana. Palkkaero on⁣⁣
kuitenkin 14 000€ vuodessa.
 ⁣⁣
Meidän on parannettava hoitajien olosuhteita. Ruotsin synnytyskriisissä kohdattiin ongelma, jossa sairaanhoitajat loppuivat kesken.
Voimme oppia ja estää tällaisen kriisin Suomessa, mutta muutosta tarvitaan heti. Haluan olla osa tätä muutosta. ⁣⁣