INSÄNDARE: Att bygga och planera trygga samhällen

Ett fysiskt tryggt samhälle är ett samhälle som redan i stadsplaneringen tagit i beaktande tryggheten. Ett fysiskt tryggt samhälle skapar vi genom att börja planera, bygga och underhålla städer på ett sätt som motverkar brott på lång sikt.

Om vi upplever att ett område känns tryggt leder det till ökat förtroende för andra människor och till att människor gärna vistas på offentliga platser, som i sin tur ökar tryggheten. Ett område som känns otryggt kan istället leda till rädsla för att röra sig på området och därmed också till ökad risk för brott i brist på social kontroll.

Det betyder att vi måste bygga på ett sätt som ökar den sociala kontrollen och synligheten i områden. För att öka den sociala kontrollen måste vi bygga på ett sätt som möjliggör att människor rör sig i området nästan dygnet runt. Exempelvis genom att det i ett område byggs bostäder, arbetsplatser, affärer och annat som får människor att röra sig i området ökar den sociala kontrollen.

Social kontroll innebär att andra människors närvaro kan förebygga brott. När ett flertal människor rör sig i samma område har man koll på varandra. På liknande sätt som man på mindre orter och i grannskapet håller koll på varandra så kan man bygga samhällen som fungerar likadant. Dåligt upplysta områden som nattetid är ödsliga blir lätt områden där fler brott begås.

Vi måste börja utforma stadsmiljöer så möjligheterna att begå brott minskas, samtidigt som platserna blir trygga och attraktiva att vistas på. Därmed kommer också känslan av gemenskap i samhället att öka.