check_image

Min politik / Politiikkani

 
 • SÄKERHET
  Människornas rättskydd är en viktig grundpelare för säkerhet och vi ska kunna lita på att det finns ett skydd för oss. Säkerheten måste också förbättras genom att ge polisen mer resurser. Det snabbar på brottsprocessen och förebygger också kriminalitet. Det är viktigt att polisen har tillräckligt med resurser så att de också kan utföra förebyggande arbete, så som besök i skolor, eftersom att det ökar ungas tilltro till polisen i tidig ålder. Säkerheten stärks ytterligare utav ökad social kontroll och god områdesplanering som förebygger brott.

 • ALLAS LIKA RÄTT
  Alla har rätt att känna sig trygga. Jag tror starkt på att alla ska kunna känna sig trygga i livets olika skeden. Man ska kunna känna sig trygg på jobbet, i skolan, i hemmet och när man rör sig utomhus. Ett tryggt samhälle är ett välmående samhälle - därför vill jag jobba för ett tryggt, säkert och rättvist Finland.

 • RÄTT TILL KVALITATIV SJUKVÅRD
  Det är när hälsan sviker en själv eller en nära anhörig som tryggheten behövs allra mest. Man måste kunna lita på att man får kvalitativ sjukvård på sitt modersmål. Jag vill att alla ska ha rätt till jämlik och rättvis hälsovård samt tillgång till tjänster av samma kvalitet. Hälsoskillnader mellan individer måste minskas och vi måste behålla en god patientsäkerhet.

 • RÄTT TILL EN GOD ÄLDREOMSORG
  Åldringsvården måste göras på ett sätt som tar människovärdet i beaktande. Vi måste se människan och deras behov. De äldres vårdgaranti måste ses efter genom att öka deras välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga, samt öka både deras delaktighet i samhället och tillgång till social- och hälsovård.

 • INDIVIDANPASSAD SOCIALVÅRD
  Vi ska förebygga marginalisering, utanförskap och psykisk ohälsa genom att främja sysselsättningen samt erbjuda utbildningsmöjligheter och arbetsplatser för människor i alla åldrar. Utkomst bidrar till invånarnas välfärdsupplevelse. Förebyggande åtgärder ska göras i ett så tidigt skede som möjligt.
 • TURVALLISUUS
  Ihmisten oikeusturva ja luottamus turvallisuuteen ovat turvallisen yhteiskunnan perusta. Antamalla poliisille enemmän resursseja voimme luoda entistäkin turvallisemman yhteiskunnan, samalla kun poliisien resurssien lisääminen nopeuttaa rikosprosessia ja vähentää rikollisuutta. Turvallisuutta edistää myös sosiaalinen kontrolli ja hyvä aluesuunittelu.

 • JOKAISEN OIKEUS
  Turvallisuus kuuluu kaikille, ja kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi joka elämänvaiheessa. Jokaisen tulisi tuntea olonsa turvalliseksi koulussa, työpaikalla, kotona tai ulkona. Turvallinen yhteiskunta o hyvinvoiva yhteiskunta ja siksi haluan tehdä töitä turvallisen ja oikeudenmukaisen Suomen eteen.

 • OIKEUS LAADUKKAASEEN TERVEYDENHUOLTOON
  Kaikilla tulee olla tasa-vertainen oikeus ja mahdollisuus terveydenhuoltoon ja laadukkaisiin palveluihin. Yksilöiden terveydentiloissa on tällä hetkellä liikaa eroavaisuuksia ja näiden vähentämiseen tulee panostaa. Sen lisäksi meidän täytyy ylläpitää hyvää potilasturvaa.

 • OIKEUS LAADUKKAASEEN VANHUSTEN HOITOON
  Vanhusten hoidossa jää usein yksi todella tärkeä asia huomioimatta; ihminen. Meidän on nähtävä ihminen ja hänen tarpeet. Vanhusten hoidosta tulee huolehtia edistämällä vanhusten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä kasvattaa vanhusten osallistumista yhteiskuntaan.

 • ENNALTAEHKÄISEVÄÄ SOSIAALITYÖTÄ
  Meidän tulee ennaltaehkäistä syrjäytymistä, vieraantumista ja mielenterveysongelmia edistämällä työllisyyttä sekä tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia ja työpaikkoja kaiken ikäisille. Toimeentulo edistää asukkaiden hyvinvoinninkokemusta. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulee tehdä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista ennen kuin ihmiset pääsevät syrjäytymään. 

 
 
Visa fler inlägg / Näytä lisää