check_image

Du ska inte bli nedtystad


#
10FeministiskaLedord

5. Du ska inte bli nedtystad - Sari Somppi, Vasa valkrets

Att bli utsatt för hat och hot är en verklighet som drabbar särskilt kvinnor. Studier pekar på att kvinnor som yttrar sig i offentligheten utsätts för sexism och sexuella hot som anspelar på utseende, kropp och sexualitet i högre grad än män. Hat och hot riskerar leda till att kvinnors vistelse i offentliga rum, som på nätet, begränsas. Kvinnors röster hotar tystas ner. Det här är ett av vår tids största demokratiproblem. Därför måste vi ändra lagstiftningen på de stäl­len den sackar efter. Därför måste vi fight back.

Ju fler munkavlar som slängs på oss, desto högre höjer vi våra röster.

 
Läs alla feministiska ledord på Svenska Kvinnoförbundets Facebook.