check_image

Du ska inte bli nedtystad


#
10FeministiskaLedord

5. Du ska inte bli nedtystad - Sari Somppi, Vasa valkrets

Att bli utsatt för hat och hot är en verklighet som drabbar särskilt kvinnor. Studier pekar på att kvinnor som yttrar sig i offentligheten utsätts för sexism och sexuella hot som anspelar på utseende, kropp och sexualitet i högre grad än män. Hat och hot riskerar leda till att kvinnors vistelse i offentliga rum, som på nätet, begränsas. Kvinnors röster hotar tystas ner. Det här är ett av vår tids största demokratiproblem. Därför måste vi ändra lagstiftningen på de stäl­len den sackar efter. Därför måste vi fight back.

Ju fler munkavlar som slängs på oss, desto högre höjer vi våra röster.

 
Läs alla feministiska ledord på Svenska Kvinnoförbundets Facebook.
 
Visa fler inlägg / Näytä lisää