check_image

Sex ska vara frivilligt - annars är det olagligt

I Finlands lag, närmare bestämt i strafflagens tjugonde kapitel, finns definitioner på de sexualbrott som är straffbara samt vilka brott som kränker vår självbestämmanderätt. Till de här brotten hör bland annat försök till våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande och sexuellt antastande.

Vem som helst kan falla offer för sexualbrott, oberoende av kön, ålder, utseende eller social status. Sexualbrott lyder under allmänt åtal, vilket betyder att polisen undersöker brottet och åklagare kan åtala den som är misstänkt. Hit hör nästan alla sexualbrott. 

Efter #metoo-vågen har våldtäkt som sexualbrott debatterats flitigt. I Finland lyder en del av lagtexten så här: ”Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år. För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne.” 

En samtyckeslag är nu på tapeten. I praktiken betyder det att vi också skulle definiera våldtäkt enligt brist på samtycke.

En samtyckeslag är nu på tapeten. I praktiken betyder det att vi också skulle definiera våldtäkt enligt brist på samtycke. Det vill säga: att det enligt lag också är förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller på annat sätt visat sitt samtycke. Sverige fick sin samtyckeslag 1 juli i år och blev det tionde landet i Europa med en lagstiftning om samtycke. Nu går Finland i samma fotspår med med ett inledande medborgarinitiativ för samtycke. 

Diskussionen i Sverige har handlat om hur man ska bevisa samtycke i rättsprocessen. Hur ska brottet dömas när ord står mot ord? För ett brottsoffer är det krävande att ta sig igenom en brottsprocess när man aldrig med säkerhet kan veta hur utfallet i en rättegång blir. 

Jag tror på en förändrad sexualbrottslagstiftning. Som säger att det inte enbart är fråga om våldtäkt när det förekommit våld, hot om våld eller att offret utnyttjats i en särskild utsatt situation. Det ska ska istället avgöras i brist på samtycke. Jag tror att lagstiftningen kommer att påverka samhällets attityder och ge oss en ny uppfattning om begreppet sexualmoral.

 VBL 20.11.2018