check_image

Polisresurser och förebyggande av brott


 
Polisen är den myndighet som har huvudansvaret för brottsbekämpning. Det vill säga för att förebygga, avslöja och utreda brott. 

När vi jämför våra nordliga länder har Finland minst polisresurser. Här är antalet polistjänster 7 200. I Sverige har man flest poliser när man ser till befolkningsantalet, där är antalet 1,99 poliser per 1000 invånare i jämförelse med Finlands 1,33 per 1000 invånare. 
Det betyder att man år 2020 kommer ha dubbelt så många poliser i Sverige per invånare sett till antalet i Finland. 

I VBL (5.1-9.1) skriver man att polisen ur ett längre perspektiv blivit av med resurser och att polisen därför systematiskt låter bli att utreda så kallade massbrott så som cykelstölder, mindre inbrott och snatteri. 

Regeringen i Finland godkände ett extra anslag till polisen på 2,5 miljoner euro för förebyggande verksamhet år 2019. Anslaget är tänkt att gå till förortspolisens verksamhet samt till brottsförebyggande arbete myndigheter emellan. Regeringen gav även anslag för ytterligare 3,3 miljoner euro för polisens verksamhet i glesbygden och andra svåra områden. Nu borde staten satsa på ytterligare polisresurser. Satsningen skall leda till att fler brott uppklaras och därmed även de brott som berör invånarna, det vill säga den vardagliga brottsligheten så som inbrott och rån. 

Mer resurser bör även tillsättas till de brottsförebyggande åtgärderna.
Det vi tidigare sparat in på har varit det förebyggande arbetet och det har bland annat lett till att polisen inte haft tid och möjlighet att besöka skolor för att kunna möta och diskutera med unga. De här mötena är viktiga för det förebyggande arbetet. När dessa möten upplevs som positiva bland de unga ökar även deras tilltro till polisen. Det är även viktigt att polisen visar sig i stadsbilden och glesbygd som i sin tur skapar trygghet bland invånarna. 

Det är kostnadseffektivt på lång sikt att arbeta brottsförebyggande. Det förebyggande arbetet betalar tillbaka sig självt och jag anser att vi borde satsa på är brottsförebyggande arbete främst genom att sätta in tidiga åtgärder för att förebygga fattigdom och utanförskap bland unga. Dessa faktorer korrelerar starkt med kriminalitet. 

Jag vill att Finland fortsättningsvis skall kunna betraktas som ett av världens tryggaste länder. Socialpolitik är den bästa kriminalpolitiken.


Insändare Vbl 9.2.2019
Sari Somppi