check_image

Poliisin resurssit ja rikosten ennaltaehkäisy

 
Poliisi on lainvalvonnan päävastuun kantava viranomainen, jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä, paljastaa ja tutkia rikoksia. Pohjoismaihin verrattuna Suomella on vähiten poliisiresursseja. Meillä on 7 200 poliisivirkaa. Asukaslukuun verrattuna Ruotsissa on eniten poliiseja, 1,99 poliisia / 1 000 asukasta, verrattuna Suomen 1,33 poliisia / 1 000 asukasta.
 
Tämä tarkoittaa, että vuonna 2020 Ruotsissa on tuplasti enemmän poliiseja asukasta kohden kuin Suomessa. Vasabladetissa (5.1.–9.1.) kirjoitetaan, että pitkällä aikavälillä poliisilta on vähennetty resursseja ja siitä syystä poliisi jättää systemaattisesti tutkimatta niin sanottuja massarikoksia, kuten pyörävarkauksia, pienempiä murtovarkauksia ja myymälävarkauksia.
 
Suomen hallitus hyväksyi poliisille annettavan ylimääräisen 2,5 miljoonan euron määrärahan ennaltaehkäisemisen työtä varten vuodelle 2019. Määräraha on tarkoitettu tukemaan lähiöpoliisin toimintaa kuten myös tukemaan rikoksia ennaltaehkäisevää työtä viranomaisten välillä. Hallitus antoi myös lisäksi 3,3 miljoonaa euroa tukemaan poliisin toimintaa maaseudulla ja muilla hankalilla alueilla.
 
Valtion tulisi nyt panostaa poliisin resurssien lisäämiseen. Panostuksen tulisi johtaa siihen, että rikoksia selvitettäisiin yhä enemmän, mukaan lukien myös ne arkipäiväiset rikokset, kuten murtovarkaudet ja ryöstöt.
 
Resursseja on myös lisättävä rikosten ennaltaehkäisemiseen. Olemme aiemmin säästäneet ennaltaehkäisemisen työstä, joka on johtanut muun muassa siihen, että poliisilla ei ole ollut aikaa eikä mahdollisuutta vierailla kouluissa tavatakseen ja keskustellakseen nuorten kanssa. Nämä tapaamiset ovat tärkeää ennaltaehkäisemisen työtä. Samalla kun nuoret kokevat tapaamiset positiivisina, luottamus poliisiin kasvaa. On myös tärkeää, että poliisi näkyy sekä kaupunginkuvassa että maaseudulla, sillä se luo turvallisuutta asukkaiden kesken.
 
Pidemmällä aikavälillä ennaltaehkäisevän työn tekeminen on kustannustehokasta. Ennaltaehkäisevä työ maksaa itsensä takaisin ja mielestäni meidän tulisi panostaa siihen lähinnä lisäämällä varhaisen puuttumisen keinoja köyhyyden ja nuorien syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen. Nämä tekijät korreloivat vahvasti rikollisuuden kanssa. Haluan, että Suomi jatkossakin nähtäisiin olevan yksi maailman turvallisimmista maista. Sosiaalipolitiikka on paras kriminaalipolitiikka.


Pohjalainen 14.2.2019