check_image

Därför engagerar jag mig


Mitt namn är Sari Somppi och jag ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet 2019. Jag är uppvuxen och bor i Vasa där jag jobbar som regionchef för Brottsofferjouren i Västra Finland. Till utbildningen är jag utvecklingspsykolog och kriminolog. Därtill erhåller jag snart också min tredje magisterexamen, denna gång inom psykologi.
 
Min utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet har gett mig en djup inblick i och en förståelse för människan och människans behov av att uppleva trygghet. Trygghet är en grundläggande rättighet för oss alla och något som påverkar hela vårt samhälle. I mitt arbete kommer jag dagligen i kontakt med människor vars trygghet tagits i från dem. Med människor som inte längre kan luta sig tillbaka på en av de viktigaste stöttepelarna för att vi ska kunna funktionera – en känsla av att vara trygg. Min arbetserfarenhet inom fängelsevården har gett mig en förståelse för hur farliga individer är en produkt av bristande trygghet och hur vi kan förebygga kriminalitet.
 
Därtill vet jag av egen erfarenhet vikten av fungerande sjukvård som stöttar människan i tider av kris. Det är när hälsan sviker en själv eller en nära anhörig som man behöver en känsla av trygghet. Man måste kunna lita på att vården har tilräckligt med resurser för att kunna erbjuda kvalitativ vård på ens modersmål. Detsamma gäller också åldringsvården. Alla har rätt till ett gott åldrande med tillgång till rätt vård som tar i beaktande ens människovärde. De som vårdar samhällets sjuka och äldre gör ett otroligt viktigt jobb. Vi måste se till att de har de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete.
 
Jag engagerar mig i politiken och ställer upp i riksdagsvalet eftersom att jag vill ge alla samma möjlighet till trygghet. Jag har expertisen och viljan, nu behöver jag ha mandat att påverka. Ett tryggt samhälle är ett välmående samhälle.
 
Jag vill:
  • Se mer resurser till polisen
  • Säkra kvalitativ sjukvård
  • Ge äldre rätt till ett tryggt åldrande
  • Skärpa sexuallagstiftningen
  • Förebygga utanförskap och mental ohälsa
  • Bygga och planera fysiskt trygga samhällen